Outplacement - Ondernemers voor Ondernemers

Outplacement

Outplacement: zorg als werkgever voor een goed outplacementtraject

Outplacement is professionele begeleiding voor werknemers die om wat voor reden dan ook een andere passende werkkring of toekomstbestemming moeten vinden. Vaak is outplacement een onderdeel van het sociaal plan dat een organisatie opstelt bij bijvoorbeeld een reorganisatie. Ook kan een onoplosbaar arbeidsconflict het vertrekpunt van outplacement zijn. Steeds meer medewerkers overwegen in die situatie om als zelfstandig ondernemer te starten.

Want een start als ZZP-er, freelancer of ondernemer in een eenmanszaak of BV past soms beter bij de kwaliteiten en valkuilen van uw medewerker of biedt meer perspectief op betaald werk. In die gevallen biedt Ondernemers voor Ondernemers een professioneel begeleidingstraject. Daarmee wordt de kans van slagen van uw medewerker aanzienlijk vergroot.  

Ons outplacementprogramma is modulair opgebouwd. Dat betekent maatwerk voor uw medewerkers. En aansluiting bij uw budget en doorlooptijden. We starten altijd met een snelle en betaalbare intake. Dan wordt snel duidelijk of het ondernemerschap haalbaar is, of dat tijd en budget beter anders kunnen worden ingezet.

Uit onderzoek blijkt dat meer dan 70% van onze modulaire Ondernemers voor Ondernemers-trajecten leidt tot een winstgevend bedrijf zes maanden na de start.
Wat als gaandeweg het traject blijkt dat ondernemerschap voor uw medewerker niet gaat werken? Dan kan in overleg het resterende traject worden gebruikt voor begeleiding  naar een loondienst functie. Dit is de Ondernemers voor Ondernemers succesgarantie.

Als u meer wilt weten wat onze outplacementcoaches voor u kunnen betekenen, neem dan contact op of bel
010-41 36 943.

Contact

   06-50 66 24 27Heeft u interesse in het programma
van Ondernemers voor Ondernemers?

Onze vestigingen

Wij zijn in heel Nederland actief.
Overzicht van onze vestigingen

1