Ervaringen van werknemers

Miranda Gentenaar (38 jaar oud) wil een eigen coachingspraktijk starten

(omwille van privacy zijn naam en leeftijd van de kandidaat aangepast)

Situatieschets

Miranda is een goed opgeleide HR professional die bij de start van het ondernemerstraject nog herstellende was van een forse burn out. Haar wens was als ondernemer / ZZP-er te starten met coachingsactiviteiten, maar had nog veel moeite om balans te houden tussen inspanning enerzijds en haar nog resterende burnout klachten anderzijds

Aanpak

De OvO ondernemerscoach is het traject gestart met het opbouwen van vertrouwen en het schetsen van het ondernemersprofiel van Miranda. Hierbij werd dieper ingegaan op de drijfveren van Miranda, maar ook op haar kwetsbaarheden en de bijhorende aandacht die dit verdiend. Na het zetten van deze basis is stap voor stap doorgepakt op haar ondernemersplannen. Eerst hebben ze samen onderzocht wat haalbaar is, vervolgens de plannen verder uitgewerkt.

Tijdens dit proces had Miranda regelmatig een terugval. Dan was ze even de balans kwijt tussen wat ze aankon en wat ze wilde. De OvO ondernemerscoach heeft dit aangepakt door vertrouwen uit te spreken en door te laten zien dat terugvalmomenten erbij horen in het ondernemersproces. Hierdoor kon Miranda haar situatie normaliseren en inzien dat het volkomen begrijpelijk is om zo nu en dan even terug te vallen in energie en vertrouwen. De ondernemerscoach heeft verder veel structuur en gerichte ‘huiswerkopdrachten’ ingebracht. Dat heeft geleid tot een sterke commerciële propositie en een duidelijk en haalbaar commercieel plan van aanpak.

Resultaat

Het traject komt langzamerhand aan het einde: Miranda heeft op een gestructureerde manier  netwerkgesprekken gevoerd en daar samen met de ondernemerscoach een duidelijke en gemotiveerde conclusie uit getrokken. Namelijk dat een zelfstandige coachingspraktijk (nog) niet haalbaar is. Wel zijn er mogelijkheden om aan te sluiten bij bestaande netwerkorganisaties. Op die manier heeft ze een start gemaakt met het opbouwen van omzet en het verder uitbouwen van haar zelfvertrouwen, ondernemerskennis en toekomst als ondernemer. Ze staat behoorlijk stevig in haar schoenen, weet wat ze moet doen om verder te groeien en is erg blij en dankbaar met de begeleiding vanuit het OvO ondernemerstraject.

‘Ik ben heel erg blij met de praktische insteek van het traject en de praktijkvoorbeelden die de ondernemerscoach mij heeft voorgehouden. Dat heeft me erg geholpen om de juiste stappen te zetten en vertrouwen te houden’.

Robert Pinas (52 jaar oud) wil van zijn kleinschalige "hobby" bedrijf een professionele business maken

 (omwille van privacy zijn naam en leeftijd van de kandidaat aangepast)

Situatieschets

Robert was bij de start van het ondernemerstraject al voor langere tijd uitgevallen vanwege fysieke problemen. Tijdens het re-integratietraject dat hij volgde, kwam naar voren dat hij al langere tijd een kleinschalig technisch bedrijf runde. Bij Robert was duidelijk de motivatie aanwezig om dit bedrijf verder uit te bouwen en op die manier in zijn inkomen te gaan voorzien. Zijn wens wat dus niet om te re-integreren naar (nieuw) werk in loondienst, maar naar eigen ondernemerschap. Daarom is er voor gekozen een OvO traject op te starten om Robert daarbij te coachen en begeleiden.

Aanpak

De OvO ondernemerscoach is zoals bij alle trajecten gestart met het vaststellen en bespreken van het ondernemersprofiel van de kandidaat. Bij Robert werd al snel duidelijk dat hij een ‘Vakman’ profiel heeft. Dat wil zeggen dat hij veel affiniteit heeft met de inhoudelijke / vakmatige aspecten van zijn ondernemerschap en veel minder met bijvoorbeeld de commerciële aspecten. Daarom is binnen het traject juist de nadruk komen te liggen op de commerciële aspecten van zijn onderneming om de kansen op succes zo groot mogelijk te maken. Een ander belangrijk onderwerp van de begeleiding was het vinden van een voor Robert duurzaam bedrijfsconcept. Een concept wat ook voor hem fysiek vol te houden was. We hadden immers te maken met een cliënt die uitgevallen was vanwege fysieke klachten.

Gelukkig waren daar voldoende mogelijkheden door de juiste keuzes te maken in propositie, klantsegmenten en te werken met minder zwarte materialen. Gedegen onderzoek zorgt hierbij voor een bedrijfsconcept dat past bij Robert’s mogelijkheden. Dit vraagt wel een duidelijk plan en discipline. Bijvoorbeeld ‘nee’ zeggen tegen opdrachten die op korte termijn omzet opleveren, maar op langere termijn hem laten terugvallen. Precies hierop heeft de OvO ondernemerscoach scherp gestuurd en gecoacht.

Een andere belangrijke stap waar aan is gewerkt: een eenvoudig, maar heel concreet commercieel plan van aanpak, ondersteund door een nieuwe website. Dit stelt Robert in staat om zichzelf te laten zien op een manier die bij hem past en het helpt hem om voldoende en passende opdrachten te vinden.

Ondertussen zijn we iets verder in het traject en vinden de gesprekken in een iets minder hoge frequentie plaats (ca. 1 gesprek in de 3 à 4 weken) en dit sluit goed aan bij waar Robert nu is in zijn ondernemerschap

Resultaat

Robert heeft de basis gelegd voor een onderneming die bij hem past en die hem op termijn voldoende / stabiel inkomen kan opleveren. Hij heeft plezier in wat hij doet en probeert steeds goede keuzes te maken in de opdrachten die hij werft en aanneemt.

‘Ik heb samen met de OvO ondernemerscoach echt goede stappen gezet. Dat was me in m’n eentje nooit gelukt. Kortom, ik ben erg blij met de hulp van OvO’.

Camiel vertelt over zijn ervaringen met Ondernemers voor Ondernemers

Charmaine van der Horst (44 jaar) haar wens is een eigen administratiekantoor

(omwille van privacy zijn naam, leeftijd en afbeelding van de kandidaat aangepast)

Situatieschets

Charmaine was uitgevallen op haar werk en had aangegeven een eigen administratiekantoor te willen opstarten. Daar had ze hulp bij nodig. Charmaine kwam terecht bij OvO. Al bij de start werd duidelijk dat er voldoende vakmanschap en ambitie aanwezig was, maar dat het bij Charmaine vooral ontbrak aan het vinden en krijgen van vertrouwen in haar eigen kwaliteiten en toekomst als ondernemer.

Aanpak

Met het vaststellen en bespreken van haar eigen ondernemersprofiel werd een goede start in het traject gevonden. De informatie uit het ondernemersprofiel was namelijk een goede basis om te werken aan haar zelfvertrouwen. Wat werkt goed voor haar? Welke kwaliteiten neemt ze van nature mee? En wat ligt dan voor de hand inde beginfase van haar onderneming?

De antwoorden op deze vragen hebben snel geleid tot de keuze om een tijdelijke interim opdracht aan te nemen. Zo kon Charmaine niet alleen vertrouwen, maar ook netwerk en een financiële basis opbouwen. Hierbij werd ze uiteraard “on the job”ondersteund door de OvO coach.

‘het is volstrekt begrijpelijk en logisch om onderweg naar je einddoel een verstandig tussenstap te maken’.

Tijdens de interim opdracht heeft Charmaine volop geprofiteerd van deze ‘on the job’ coaching. Ze kreeg een mooie spiegel voor gehouden over zichzelf, haar omgang met collega’s en haar visie op eigen ondernemerschap. Deze zelfreflectie heeft haar weer verder geholpen.

Na de interim opdracht is ze onder begeleiding van de OvO-coach verder gaan bouwen aan haar ‘echte’ doel: het starten en uitbouwen van de eigen praktijk. Ze is daar goed in geslaagd en kijkt met vertrouwen naar haar toekomst als ondernemer.

Resultaat

Charmaine is erg blij met haar eigen praktijk en is trots op het resultaat dat ze heeft behaald. Ze is nu volledig self supporting en kijkt heel positief terug naar het OvO traject.

‘richting geven en durven te kiezen heeft me heel erg geholpen. Ook dat het oké is om in eerste instantie te kiezen voor interimopdrachten. Op die manier is het gelukt om een vorm en opzet te kiezen die echt klopt voor mij’

 

Leer onze coaches kennen

Jan Jaap van Ingen ondernemerscoach

Jan-Jaap van Ingen

ondernemerscoach

jos hartendorp ondernemerscoach

Jos Hartendorp

ondernemerscoach

Marco den Hartog

Marco den Hartog

ondernemerscoach

Richard van de Wijngaart coach

Richard van de Wijngaart

financieel specialist en mediator

Ingrid Berens

Ondernemerscoach